ING Bank Śląski - Ekopożyczka dla firmy - promocja

ING Bank Śląski - zwrot 4000 zł prowizji za pożyczkę gotówkową dla firm

ING Bank Śląski do końca 31 grudnia 2018r. prowadzi promocję pożyczki gotówkowej dla firm. Promocja nosi nazwę "Ekopożyczka dla firm" i skierowana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą korzystających z uproszczonej zasady księgowości.  Głównym warunkiem wzięcia udziału w promocji jest prowadzenie firmy min. 12 miesięcy i posiadanie rachunku bankowego w dowolnym banku min. 6 miesięcy. Pod uwagę będą brane wnioski wysłane przez system bankowości internetowej ING. Osoby nie mające konta firmowego w ING muszą więc je najpierw otworzyć by móc wziąć udział w promocji.

Składając wniosek o pożyczkę koniecznie trzeba wpisać kod "EKO".

Ekopożyczka udzielana jest z prowizją wynoszącą 2,5% (min. 200 zł) i marżą w wysokości 5% jeśli kwota pożyczki przekracza 50.000 zł albo 6% jeśli kwota pożyczki nie przekracza 50.000 zł. Łatwo więc wyliczyć, że prowizja będzie wynosiła 7,5% lub 8,5% (min. 200 zł).

Oprocentowanie ekopożyczki wynosi: WIBOR 3M + ww. marża (5% lub 6%) dla pożyczek do 12 miesięcy lub WIBOR 6M + ww. marża (5% lub 6%) dla pożyczek powyżej 12 miesięcy.

W standardowej ofercie pożyczki dla przedsiębiorców można otrzymać prowizję od 0% i oprocentowaniem wynoszącym WIBOR 3M/6M + marża od 2% z zabezpieczeniem i 3% bez zabezpieczenia. Oczywiście są to najniższe wartości i nie należy liczyć na to, że bank nie naliczy prowizji i da najniższe oprocentowanie, niemniej warto najpierw skontaktować się z infolinią celem wyliczenia ile wyniesie miesięczna rata pożyczki poza opisywaną promocją.

W ramach promocji ING zwraca do 4.000 zł prowizji za tzw. ekozakupy. Spis towarów objętych promocją został podany na pierwszej stronie regulaminu promocji.

Po zakupie materiałów promocyjnych w terminie jednego miesiąca od wypłaty pożyczki należy dostarczyć dokumenty potwierdzające zakup materiałów lub towarów ekologicznych objętych promocją. Dokumentami potwierdzającymi zakup materiałów są faktury VAT.

Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej należy kliknąć w tę pożyczkę i we „Wnioski” z prawej strony, a następnie we wniosek „Ekopożyczka dla firmy - spełnienie warunku promocji". Po wykonaniu tych czynności można będzie wysłać zdjęcia lub skany faktur.

Ważne: Zwrot następuje jeśli uczestnik promocji spłaci w terminie trzy pierwsze raty udzielonej pożyczki a suma faktur zakupowych jest równa lub większa od kwoty udzielonej pożyczki. Warto więc dobrze wyliczyć jaka kwota będzie potrzebna do zakupów.

Zwrot prowizji nastąpi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano trzeciej terminowej spłaty raty.

W promocji nie będą brane pod uwagę pożyczki z zabezpieczeniem, pożyczki bez prowizji oraz pożyczki na finansowanie wkładu własnego lub finansowanie inwestycji do momentu uzyskania dotacji unijnych na realizację projektu we współpracy z firmą EBDF S.A.

ING Bank Śląski udziela pożyczek do kwoty 500.000 zł bez zabezpieczenia w ofercie standardowej oraz okresem spłaty wynoszącym 10 lat.

Regulamin promocji.

 

 

 

ING Bank Śląski - pożyczka dla firm