ING Bank Śląski - Zimowa Wyprzedaż - promocja kredytu hipotecznego

ING Bank Śląski - promocja kredytu hipotecznego

ING Bank Śląski do końca 21 marca 2018r. oferuje kredyt hipoteczny w promocji "Zimowa Wyprzedaż". W ramach promocji do wyboru są dwa warianty kredytu:

 • "łatwy start"
  • 0% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego
  • marża w wysokości 1,80 p.p. w stosunku rocznym
 • "lekka rata"
  • 1,65% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego
  • marża w wysokości 1,65 p.p. w stosunku rocznym

Można skorzystać tylko z jednego z dwóch wariantów cenowych oferty specjalnej „Zimowa Wyprzedaż".

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki indeksu WIBOR 6M i marży banku.

Czytaj więcej: ING Bank Śląski - Zimowa Wyprzedaż - promocja kredytu hipotecznego

Bank BPS - kredyt hipoteczny z kartą kredytową

Kredyt hipoteczny w Banku BPS
kredyt w promocji z kartą kredytową

Banku BPS oferuje kredyt hipoteczny o nazwie Mój Dom z okresem kredytowania do 30 lat i do 90% wartości nieruchomości. Kredyt przeznaczony może być na zakup mieszkania, domu, działki budowlanej lub budowę domu. W czasie spłacania rat kredytowych klient może skorzystać z 36 miesięcy karencji oraz raz w roku z tzw. wakacji kredytowych.

Bank BPS dla klientów którzy zdecydują się wziąć kredyt z kartą kredytową, rachunkiem osobistym, kartą debetową, umową ubezpieczenia nieruchomości w ramach oferty dostępnej w banku oraz nie rozwiązywanie umowy ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy kredytu oferuje niższą marżę i prowizję za udzielenie kredytu. Jeśli klient zdecyduje się dobrać ubezpieczenie na życie w ramach oferty banku oraz wybierze kartę kredytową Gold/World otrzyma jeszcze niższą marżę i prowizję.

Rezygnacja z któregokolwiek z zabezpieczeń kredytu hipotecznego stanowi zmianę warunków umowy kredytu i wymaga podpisania aneksu. Za sporządzenie aneksu bank pobiera opłatę w wysokości 1,00% kwoty kredytu hipotecznego wg stanu salda na dzień sporządzenia aneksu.

Czytaj więcej: Bank BPS - kredyt hipoteczny z kartą kredytową

Millennium Bank - kredyt hipoteczny z marżą niższą o 0,5%

Kredyt hipoteczny w Millennium Bank
z niższą marżą za konto i płatności kartą

Millennium Bank oferuje kredyt hipoteczny z marżą obniżoną o 0,5% pod warunkiem posiadania Konta 360° oraz comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. Obniżoną marżę o 0,3% otrzymamy jeśli będziemy posiadaczem ww. konta i karty, wykonamy transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł ale nie na konto nie wpłynie wynagrodzenie.

Zdolność kredytową bank weryfikuje na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów oraz wyciągu z rachunku bankowego. 

Czytaj więcej: Millennium Bank - kredyt hipoteczny z marżą niższą o 0,5%

ING Bank Śląski - kredyt hipoteczny w ofercie "Mieszkaj bez kompromisów"

Kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski
w promocji "Mieszkaj bez kompromisów"

ING Bank Śląski do końca 31 stycznia 2018r. oferuje kredyt hipoteczny w promocji "Mieszkaj bez kompromisów". W ramach promocji do wyboru są dwa warianty kredytu:

 • "łatwy start"
  • 0% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego
  • marża w wysokości 1,85 p.p. w stosunku rocznym
 • "lekka rata"
  • 1,69% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego
  • marża w wysokości 1,69 p.p. w stosunku rocznym

Można skorzystać tylko z jednego z dwóch wariantów cenowych oferty specjalnej „Mieszkaj bez kompromisów".

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki indeksu WIBOR 6M i marży banku.

Czytaj więcej: ING Bank Śląski - kredyt hipoteczny w ofercie "Mieszkaj bez kompromisów"