Bank BPS - kredyt hipoteczny z kartą kredytową

Kredyt hipoteczny w Banku BPS
kredyt w promocji z kartą kredytową

Banku BPS oferuje kredyt hipoteczny o nazwie Mój Dom z okresem kredytowania do 30 lat i do 90% wartości nieruchomości. Kredyt przeznaczony może być na zakup mieszkania, domu, działki budowlanej lub budowę domu. W czasie spłacania rat kredytowych klient może skorzystać z 36 miesięcy karencji oraz raz w roku z tzw. wakacji kredytowych.

Bank BPS dla klientów którzy zdecydują się wziąć kredyt z kartą kredytową, rachunkiem osobistym, kartą debetową, umową ubezpieczenia nieruchomości w ramach oferty dostępnej w banku oraz nie rozwiązywanie umowy ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy kredytu oferuje niższą marżę i prowizję za udzielenie kredytu. Jeśli klient zdecyduje się dobrać ubezpieczenie na życie w ramach oferty banku oraz wybierze kartę kredytową Gold/World otrzyma jeszcze niższą marżę i prowizję.

Rezygnacja z któregokolwiek z zabezpieczeń kredytu hipotecznego stanowi zmianę warunków umowy kredytu i wymaga podpisania aneksu. Za sporządzenie aneksu bank pobiera opłatę w wysokości 1,00% kwoty kredytu hipotecznego wg stanu salda na dzień sporządzenia aneksu.

Przyjmując, że klient otworzył rachunek typu ROR w ofercie Banku BPS S.A. wraz z kartą debetową, dostępem do bankowości internetowej, kartę kredytową Banku BPS S.A. typu Credit oraz ubezpieczenie nieruchomości w zakładzie ubezpieczeń w ramach oferty dostępnej w Banku BPS S.A. marża i prowizja przedstawia się następująco:

 • kwota kredytu do 30% wartości nieruchomości: marża 1,50%
 • kwota kredytu od 30 do 50% wartości nieruchomości: marża 1,60%
 • kwota kredytu od 50% do 80% wartości nieruchomości: marża 1,70%
 • kwota kredytu od 80% do 90% wartości nieruchomości: marża 1,99%
 • prowizja 1,90% min. 400 zł za udzielenie kredytu

Przyjmując, że klient otworzył rachunek typu ROR w ofercie Banku BPS S.A. wraz z kartą debetową, dostępem do bankowości internetowej, kartę kredytową Banku BPS S.A. typu Gold/World, ubezpieczenie nieruchomości w zakładzie ubezpieczeń w ramach oferty dostępnej w Banku BPS S.A. oraz polisę ubezpieczeniową na życie w WTUŻiR Concordia Capital S.A. marża i prowizja przedstawia się następująco:

 • kwota kredytu do 30% wartości nieruchomości: marża 1,40%
 • kwota kredytu od 30 do 50% wartości nieruchomości: marża 1,50%
 • kwota kredytu od 50% do 80% wartości nieruchomości: marża 1,60%
 • kwota kredytu od 80% do 90% wartości nieruchomości: marża 1,89%
 • prowizja 0% za udzielenie kredytu

Przyjmując, że klient otworzył rachunek typu ROR VIPKonto wraz z kartą debetową, dostępem do bankowości internetowej, kartę kredytową Banku BPS S.A. typu Gold/World oraz ubezpieczenie nieruchomości w zakładzie ubezpieczeń w ramach oferty dostępnej w Banku BPS S.A. pod warunkiem posiadania wiarygodności i zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z regulacjami Banku BPS S.A. marża i prowizja przedstawia się następująco:

 • kwota kredytu do 30% wartości nieruchomości: marża 1,30%
 • kwota kredytu od 30 do 50% wartości nieruchomości: marża 1,30%
 • kwota kredytu od 50% do 80% wartości nieruchomości: marża 1,30%
 • kwota kredytu od 80% do 90% wartości nieruchomości: marża 1,30%
 • prowizja 1,90% min. 400 zł za udzielenie kredytu
 • prowizja 0% za udzielenie kredytu wraz z polisą ubezpieczeniową na życie w WTUŻiR Concordia Capital S.A.

Podstawy:

 • 2% min. 400 zł prowizji za udzielenie kredytu dla klientów posiadających konto osobiste w BPS
 • 3% min. 400 zł prowizji za udzielenie kredytu dla klientów nie posiadających konta osobistego BPS
 • oprocentowanie dla kredytu do 100.000 zł: 
  • kwota kredytu do 30% wartości nieruchomości: 3,62% (1,89% + 1,73% WIBOR 3M)
  • kwota kredytu od 30 do 50% wartości nieruchomości: 3,72% (1,99% + 1,73% WIBOR 3M)
  • kwota kredytu od 50% do 80% wartości nieruchomości: 3,82% (2,09% + 1,73% WIBOR 3M)
  • kwota kredytu od 80% do 90% wartości nieruchomości: 4,02% (2,29% + 1,73% WIBOR 3M)
 • oprocentowanie dla kredytu powyżej 100.000 zł: 
  • kwota kredytu do 30% wartości nieruchomości: 3,32% (1,59% + 1,73% WIBOR 3M)
  • kwota kredytu od 30 do 50% wartości nieruchomości: 3,42% (1,69% + 1,73% WIBOR 3M)
  • kwota kredytu od 50% do 80% wartości nieruchomości: 3,52% (1,79% + 1,73% WIBOR 3M)
  • kwota kredytu od 80% do 90% wartości nieruchomości: 3,92% (2,19% + 1,73% WIBOR 3M)
 • do czasu gdy saldo kredytu będzie powyżej 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p.
 • max 3,00% prowizja za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu do 3 lat trwania umowy
 • 0% prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu powyżej 3 lat trwania umowy

Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego) w wysokości maksymalnie 3,00 % spłacanej kwoty kredytu hipotecznego, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu hipotecznego. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia w przypadku Kredytu Mieszkanie Dla Młodych lub zwrotu całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego.

Przykład reprezentatywny:

 • RRSO: 3,74%
 • WIBOR 3M: 1,73%
 • marża: 1,79%
 • oprocentowanie: 3,52% (1,79% + 1,73%)
 • kwota kredytu: 284.000 zł
 • koszt kredytu: 162.304,31 zł (nie wliczając ubezpieczenia)
 • prowizja: 5.680 zł
 • odsetki: 156.405,31 zł
 • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
 • pcc: 19 zł
 • okres kredytowania: 27 lat
 • rata kredytu: 1.359,28 zł
 • liczba rat: 324

W całkowitym koszcie kredytu bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta. 

Regulamin promocji z kartą kredytową.

 

 

 

 

 

 

Bank BPS - kredyt hipoteczny - opinie