ING Bank Śląski - kredyt hipoteczny w ofercie "Mieszkaj bez kompromisów"

Kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski
w promocji "Mieszkaj bez kompromisów"

ING Bank Śląski do końca 31 stycznia 2018r. oferuje kredyt hipoteczny w promocji "Mieszkaj bez kompromisów". W ramach promocji do wyboru są dwa warianty kredytu:

 • "łatwy start"
  • 0% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego
  • marża w wysokości 1,85 p.p. w stosunku rocznym
 • "lekka rata"
  • 1,69% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego
  • marża w wysokości 1,69 p.p. w stosunku rocznym

Można skorzystać tylko z jednego z dwóch wariantów cenowych oferty specjalnej „Mieszkaj bez kompromisów".

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki indeksu WIBOR 6M i marży banku.

Z oferty wyłączone są:

 • kredyty hipoteczne udzielone w kwocie niższej niż 100.000 zł lub wyższej niż 1.500.000 zł
 • pożyczki hipoteczne (czyli pożyczka na dowolny cel brana pod zastaw posiadanej nieruchomości)
 • mieszkaniowe kredyty hipoteczne oraz mieszkaniowe kredyty budowlano-hipoteczne z celem przeznaczonym na konsolidację lub z celem przeznaczonym na spłatę kredytów udzielonych uczestnikowi przez bank, za wyjątkiem sytuacji spłaty kredytu hipotecznego przeznaczonego na nabycie działki pod warunkiem jednoczesnego wnioskowania o sfinansowanie budowy domu jednorodzinnego,
 • podwyższenia kredytów hipotecznych / pożyczek hipotecznych udzielonych przez bank

W celu wzięcia udziału w ofercie specjalnej uczestnik musi:

 • złożyć kompletny wniosek o kredyt hipoteczny w kwocie mieszczącej się w przedziale od 100.000 zł do 1.500.000 zł w terminie do 31 stycznia 2018r.
 • posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w banku oraz zapewnić comiesięczne wpływy w min. kwocie 2.000 zł, z którego będą spłacane należności z tytułu umowy kredytowej.
 • spełnić warunek zawarcia za pośrednictwem banku umowy ubezpieczenia indywidualnego, w dniu podpisywania umowy o kredyt hipoteczny przez co najmniej jedną osobę zawierającą umowę o kredyt hipoteczny.

Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z produktów określonych w regulaminie tj. posiadania rachunku oszczędnościoworozliczeniowego z zapewnieniem wpływu min. 2.000 zł oraz posiadać umowę ubezpieczeniową przez okres min. 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt hipoteczny ma prawo do:

 • jednorazowego podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez uczestnika zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2.000zł miesięcznie na rachunek
 • jednorazowego podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku rezygnacji z wybranego ubezpieczenia, w wyniku czego żaden z uczestników nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ww. ubezpieczenia
 • podwyższona marża będzie obowiązywać do końca trwania umowy kredytowej

Podstawy:

 • oprocentowanie: WIBOR 6M + marża banku (dwa warianty w promocji, 1,85 lub 1,69)
  • wariant lekka rata: 3,50% (1,69% + 1,81% WIBOR 6M)
  • wariant łatwy start: 3,66% (1,85% + 1,81% WIBOR 6M)
 • prowizja w promocji: 0% lub 1,69%
 • miesięczne ubezpieczenie nieruchomości wariant podstawowy: 0,0096% * kwota udzielonego kredytu
 • miesięczne ubezpieczenie nieruchomości wariant rozszerzony: 0,0228% * kwota udzielonego kredytu
 • zakup ubezpieczenia nieruchomości w wariancje rozszerzonym zmniejsza marżę kredytu o 0,05 p.p.
 • miesięczne ubezpieczenie na życie wariant podstawowy 0,035% * saldo zadłużenia w dniu płatności raty kredytu
 • miesięczne ubezpieczenie na życie wariant podstawowy 0,055% * saldo zadłużenia kredytu w dniu płatności raty kredytu
 • 0% - przedterminowa częściowa lub całkowita spłata produktu hipotecznego

Przykład reprezentatywny dla lekka rata:

 • RRSO: 4,35%
 • WIBOR 6M: 1,81%
 • marża: 1,69%
 • oprocentowanie: 3,50% (1,69% + 1,81%)
 • kwota kredytu: 234.400 zł
 • koszt kredytu: 179.194,02 zł
 • prowizja: 3.961,36 zł
 • odsetki: 148.631,79 zł
 • ubezpieczenie nieruchomości: 8.122,50 zł tj. 3,47% kredytu
 • ubezpieczenie na życie: 17.839,37 zł tj. 7,61% kredytu
 • pcc: 19 zł
 • opłata sądowa: 200 zł
 • wycena nieruchomości: 420 zł
 • okres kredytowania: 30 lat
 • rata kredytu: 1.084,14 zł
 • liczba rat: 342

 

 

 

 

ING Bank Śląski - kredyt hipoteczny - opinie