Citibank - telefon LG za wyrobienie karty kredytowej

Telefon LG za wyrobienie karty kredytowej Citibanku

W Citibanku otrzymać można premię za wyrobienie karty kredytowej oraz spełnienie łatwych do zrealizowania punktów regulaminu. Promocja została opisana TUTAJ