Alior Bank i pożyczka przymiarka

Pożyczka przymiarka - Alior Bank

W Alior Banku trwa promocja pożyczki o nazwie "pożyczka przymiarka". Bank oferuje pożyczkę z niskim bo tylko 5% oprocentowaniem. Oprocentowanie stałe przyznawane jest dla pożyczek trwających nie dłużej niż 36 miesięcy. Pożyczki od 37 do 48 miesięcy otrzymują oprocentowanie zmienne.

Wysokość prowizji uzależniona jest natomiast od okresu na jaki jest brana pożyczka. Prowizję w wysokości 5% klient otrzyma dla pożyczek z okresem od 6 do 12 miesięcy. Prowizję w wysokości 9,99% klient otrzyma dla pożyczek z okresem spłaty od 13 do 48 miesięcy.

Pożyczka może być udzielana na okres nie dłuższy niż 48 miesięcy zaś kwota pożyczki wraz z kosztami (tj. prowizją) nie może przekroczyć 30000zł.

Dodatkowo klienci biorący udział w promocji mają prawo odstąpić od zawartej umowy bezkosztowo w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Pożyczkobiorca/kredytobiorca zwraca bankowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, kwotę udzielonej pożyczki. Bank nie pobierze odsetek za okres od uruchomienia środków do dnia ich zwrotu przez klienta.

Przykład reprezentatywny:

 • RRSO: 12,88%
 • pożyczka na kwotę (bez kosztów): 12.000 zł
 • całkowita kwota do zapłaty: 14.384,16 zł
 • całkowity koszt pożyczki: 2.384,16 zł
 • oprocentowanie stale: 5%
 • naliczone odsetki: 1.052,30 zł
 • naliczona prowizja: 1.331,86 zł
 • ilość rat: 36
 • miesięczna rata w wysokości: 399,57 zł

W powyższym przykładzie reprezentatywnym prowizja według Alior Bank wyniosła 9,99% czyli 1.331,86 zł, jednak według innych wyliczeń nie będzie to 9,99% ale 11,10%. Skąd taka różnica ?

Alior Bank prowizję obliczył według wzoru:

 • prowizja / (kwota kredytu bez kosztów + prowizja) czyli
  1.331,86 / (12.000 + 1.331,86) = 9,99%
 • (12.000 + 1.331,86) * 9,99% = 1.331,85 zł - tak naprawdę płacimy prowizję od prowizji

Większość banków prowizję oblicza w inny sposób, bardziej czytelny i jednocześnie korzystniejszy dla klienta, bowiem w ich przypadku prowizja w wysokości 9.99% wniosłaby 1.198,80 zł (12.000 * 9,99%). Konkurencyjne banki prowizję wyliczają w następujący sposób:

 • (prowizja /  kwota kredytu bez kosztów) czyli
  1.331,86 / 12.000 = 11,10%
 • 12.000 * 11,10% = 1.332 zł - prowizja liczona jest od kwoty otrzymanej na konto
 • 12.000 * 9,99% = 1.198,80 zł - tyle by wyniosła prowizja 9,99% w większości konkurencyjnych bankach

Jak widać na powyższym przykładzie, różnica w sposobie wyliczania prowizji jest dość znacząca.