BOŚ Bank - pożyczka na dobry rok

Bank Ochrony Środowiska
pożyczka na dobry rok - promocja

W Banku Ochrony Środowiska do 31 stycznia 2018r. trwa promocja pożyczki o nazwie "Pożyczka na dobry rok". W ramach promocji klient otrzymać może pożyczkę z oprocentowaniem stałym wynoszącym 7,5% lub zmiennym liczonym według wzoru WIBOR 6M + 5,99 p.p. marży oraz prowizją w wysokości 7,5%.

W promocji mogą wziąć udział te osoby które posiadają lub w dniu wzięcia pożyczki otworzą konto osobiste i będę je utrzymywać w przez cały okres kredytowania. Ponadto konto to musi spełniać parametry: wyciągi będą wysyłane w formie elektronicznej, do konta została wydana karta debetowa, co miesiąc wpływa kwota odpowiadająca wysokości raty pożyczki wraz z prowizją za prowadzenie rachunku i karty debetowej. Ponadto klient musi wyrazić zgody marketingowe oraz zgodę na wysyłkę harmonogramu spłaty pożyczki w wersji elektronicznej.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione to BOŚ Bank od drugiego miesiąca po miesiącu w którym nie zostały spełnione warunki podwyższy oprocentowanie o 1%. Jeśli jednak w kolejnym miesiącu warunki zostaną ponownie spełnione to bank w drugim miesiącu po miesiącu w którym spełniono warunki obniży oprocentowanie o 1%.

Podwyższenie oraz obniżenie oprocentowania z powodu nie spełnienia powyższych warunków nie wymaga zawarcia aneksu do umowy o pożyczkę.

Wniosek o promocyjną pożyczkę należy wysłać nie później niż do 31 stycznia 2018r. oraz podpisać w banku regulamin przystąpienia do promocji.

Parametry pożyczki w BOŚ Bank w promocji "pożyczka na dobry rok"

 • minimalna kwota pożyczki: 1.000 zł
 • maksymalna kwota pożyczki: 150.000 zł
 • oprocentowanie stałe: 7,5% dla pożyczek do 36 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne: (WIBOR 6M + 5,99 p.p. marży) dla pożyczek od 36 do 120 miesięcy
 • prowizja w wysokości: 7,5%

 Przykład reprezentatywny pożyczki:

 • RRSO: 11,47%
 • pożyczka: 20.000 zł
 • całkowity koszt: 6.033,25 zł
 • oprocentowanie: 7,8%
 • odsetki: 4.533,25 zł
 • prowizja: 1.500 zł
 • ilość rat: 60
 • wysokość raty: 433,89 zł

 

 

 

 BOŚ Bank - pożyczka na dobry rok - opinie - czy warto