BOŚ Bank - promocja "odlotowa pożyczka"

Bank Ochrony Środowiska w promocji tzw. odlotowej pożyczki

W Banku Ochrony Środowiska do 28 września 2018r. trwa promocja pożyczki o nazwie "Odlotowa pożyczka". W ramach promocji klient otrzymuje pożyczkę z oprocentowaniem stałym wynoszącym 6,00% lub zmiennym liczonym według wzoru WIBOR 6M + 6,00 p.p. marży oraz prowizją w wysokości 8,99%. Oprocentowanie 6% udzielane jest dla pożyczek do 36 miesięcy. Oprocentowanie w WIBOR 6M udzielane jest dla pożyczek powyżej 36 miesięcy i nie dłuższych niż 120 miesięcy. W poprzedniej promocji oprocentowanie wynosiło 7,5% lub WIBOR 6M + 5,99 p.p. oraz marżą w wysokości 7,5%.

W promocji mogą wziąć udział te osoby które posiadają lub w dniu wzięcia pożyczki otworzą konto osobiste i będę je utrzymywać w przez cały okres kredytowania. Ponadto konto to musi spełniać parametry: wyciągi będą wysyłane w formie elektronicznej, do konta została wydana karta debetowa, co miesiąc wpływa kwota odpowiadająca wysokości raty pożyczki wraz z prowizją za prowadzenie rachunku i karty debetowej. Ponadto klient musi wyrazić wszystkie zgody marketingowe przewidziane w pożyczce.

Kredyt o pożyczkę musi mieścić się w przedziale od 1.000 zł do 150.000 zł a do jednej pożyczki może przystąpić aż czterech pożyczkobiorców.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione to bank do końca trwania pożyczki pożyczki podwyższy oprocentowanie o 1% dla pożyczek do 36 miesięcy lub podwyższy marżę o 1 p.p. dla pożyczek powyżej 36 miesięcy.

Podwyższenie oraz obniżenie oprocentowania z powodu nie spełnienia powyższych warunków nie wymaga zawarcia aneksu do umowy o pożyczkę.

Wniosek o promocyjną pożyczkę należy wysłać nie później niż do 28 września 2018r. oraz podpisać w banku regulamin przystąpienia do promocji.

Odlotowa pożyczka - cechy

 • minimalna kwota pożyczki: 1.000 zł
 • maksymalna kwota pożyczki: 150.000 zł
 • oprocentowanie stałe: 6,00% dla pożyczek do 36 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne: (WIBOR 6M + 6,00 p.p. marży) dla pożyczek od 36 do 120 miesięcy
 • prowizja w wysokości: 8,99%

 Przykład reprezentatywny odlotowej pożyczki:

 • RRSO: 12,147%
 • pożyczka: 20.000 zł
 • całkowity koszt: 6.400,32 zł
 • oprocentowanie zmienne: 7,81%
 • odsetki: 4.602,32 zł
 • prowizja: 1.798,00 zł
 • ilość rat: 60
 • wysokość raty: 440,01 zł

 

 

 

 BOŚ Bank - odlotowa pożyczka - opinie - czy warto