Alior Bank - pożyczka online i odsetki znikają

Kredyt online ze zwrotem odsetek co rok w Alior Bank

W Alior Banku do końca sierpnia 2018r. można składać wnioski o pożyczkę online w której bank wypłaci klientowi nagrodę na konto za każdą co dwunastą spłaconą ratę kredytu/pożyczki. Nagrodą jest zwrot wartości wysokości odsetek co dwunastej raty zgodnie z harmonogramem spłaty tj. odpowiednio raty nr 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144 z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość każdej z nagród to 2.000 zł. 

Bank przelewa pieniądze na konto osobiste prowadzone przez Alior Bank i w dniu przelania pieniędzy musi być ono aktywne. Jeśli klient nie posiada rachunku w Aliorze, może go otworzyć wraz z wzięciem kredytu.

Alior Bank - co rok zwrot odsetek w pożyczce online

Do promocji klient przystępuje składając wniosek w bankowości elektronicznej a jeśli nie ma do niej dostępu, wypełnia formularz kontaktowy. Po wysłaniu wypełnionego formularza z klientem skontaktuje się pracownik banku i ustali szczegóły kredytu.

Istotne jest to by spłacać wszystkie raty zgodnie z harmonogramem. Spłata raty po terminie powoduje, że klient traci możliwość otrzymania zwrotu odsetek. Jeśli pożyczka zostanie spłacana w całości po otrzymaniu nagród to nie ma obowiązku ich zwrotu.

Alior Bank pieniądze przelewać będzie na konto do 35 dnia od daty spłaty co dwunastej raty zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty.

Pożyczki/kredyty otrzymać można do kwoty 200.000 zł i okresem nie dłuższym niż 12 lat.

Przykład reprezentatywny

  • RRSO: 15,58%
  • kwota pożyczki jaka trafia na konto: 15.600 zł
  • całkowity koszt pożyczki: 10.007,72 zł
  • naliczona prowizja: 2.731,38 zł
  • oprocentowanie: 9,49%
  • naliczone odsetki: 7.276,34 zł
  • ilość rat do spłaty: 89
  • miesięczna wysokość raty: 287,74 zł